Kurs i livsstyrketrening


Kurs i livsstyrketrening er et tilbud som har til hensikt å styrke deltakernes evne til å mestre helse- og livsutfordringer. Dette er et kurs i gruppe som favner vidt og benyttes ved frisklivssentraler, i rehabilitering, på sykehus, i pårørende-, leder- og kollegagrupper. Det fine med grupper er at vi lærer nye ting om oss selv gjennom relasjonen til de andre deltakerne. I kurset gjennomgåes ulike temaer som omhandler verdier, selvbilde, grensesetting, ulike følelser og våre ressurser i oss og rundt oss.


Empowerment og vitalitet

Livsstyrketrening henger tett sammen med begrepene empowerment og vitalitet. Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer empowerment innen helsefremmende arbeid som "en prosess som setter folk i stand til økt kontroll over faktorer som påvirker deres helse". Vitalitet innebærer livsglede, livskraft, ungdommelighet og helse. 

Livsstyrketrening bygger på en forståelse om at helseutfordringer ikke er enten fysiske eller psykiske, men at vi som mennesker henger sammen. Kurs i livsstyrketrening har til hensikt å øke den enkeltes bevissthet på sammenhenger mellom tanker, følelser, kropp, levd liv, verdier og tanke- og handlingsmønstre. Bevisstgjøring på disse sammenhengene kan bidra til bedre helse for den enkelte, noe som også kan gi ringvirkninger på samfunnsnivå. I livsstyrketrening måles ikke helse utifra om du har en diagnose eller ei. Det handler derimot om helse som noe bevegelig, som man kan ha - midt i livets utfordringer og katastrofer.Generasjon prestasjon

Det kan virke som om det pågår et stadig kappløp om å skulle forbedre oss på ulike områder i takt med prestasjonskulturen. Flinkere, penere, tynnere, sunnere, sprekere, lykkeligere, rikere, mer vellykkede ... bli den perfekte versjonen av oss selv. Det kjennes viktig å presisere at livsstyrketrening ikke handler om å nå et mål om å bli en form for supermenneske.

Å trene livsstyrke handler om å trene på å være (verdi)bevisst tilstede i livets opp- og nedturer fremfor å gjøre livet på autopilot eller utifra hva vi tror vi burde.Forskning

Kurs i livsstyrketrening er forskningsbasert og med gode resultater knyttet blant annet til bedre psykisk helse, lavere sykefravær, lavere forbruk av helsetjenester og bedre smertemestring. Du kan lese mer her og her.


Du kan lese mer på www.livsstyrketrening.no.


I gruppe kan vi bli styrket gjennom å se både hvor like og hvor unike vi er.