Mine tilbud

Individuell veiledning

I individuell veiledning får du mulighet til å bli mer bevisst dine livsmønstre. Mitt håp er at du skal oppleve økt livsstyrke i løpet av prosessen. 

Jeg tilbyr:

*  Uforpliktende kartleggingssamtale

* "Prosesspakke" 

- innebærer veiledning over en avgrenset periode

- fysisk møte eller videosamtaler

* Mulighet for oppfølgingstimer i etterkant


Oppfølgingstimer avbestilt senere enn 24 timer i forkant, eller uteblitt oppmøte, blir fakturert i sin helhet.

Kurs i livsstyrketrening

Kurs i livsstyrketrening er et gruppetilbud som har til hensikt å styrke deltakernes evne til å mestre helse- og livsutfordringer. Kurset favner vidt og benyttes blant annet ved frisklivssentraler, i rehabilitering, på sykehus, i pårørende-, leder- og kollegagrupper.  

Pris etter avtale.

På arbeidsplassen?

Individuell veiledning, grupper, kurs og workshops, både for ledere og ansatte, kan være en god investering i å fremme helse og å forebygge sykefravær i alle bransjer. Dette er i tråd med den gjeldende intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. 

Er du leder? Ta kontakt dersom du er nysgjerrig og ønsker en uforpliktende prat om mulig samarbeid. 

Pris etter avtale.