Mine tilbud

Individuell veiledning

I individuell veiledning får du mulighet til å bli mer bevisst dine livsmønstre, og støtte underveis. Mitt håp er at du skal oppleve økt livsstyrke og økt kontakt med deg selv i løpet av prosessen. 

Jeg tilbyr:

*  Uforpliktende forsamtale (gratis)

Ta kontakt dersom du trenger veiledning, så tar vi en prat, og finner ut om det jeg tilbyr kan passe for deg der du er nå.

* Prosesspakke

En veiledningsprosess hos meg innebærer jevnlige samtaler over en avgrenset periode. Jeg pleier å anbefale å sette av en periode på 3-4 måneder. Vi møtes fysisk eller over skjerm, avhengig av hvor du bor og hva som passer best for deg.  

Du er velkommen til å avtale kortere eller lengre prosess enn min generelle anbefaling. Jeg vil legge til rette for at du får det du har behov for akkurat nå. Dersom du ønsker enkelttimer er det viktig å huske at vi bruker lang tid på å etablere de ubevisste mønstrene våre, og det tar også ta tid å vikle seg ut av dem. 


*Dersom du ikke møter til avtalt forsamtale blir du fakturert 599,- for tiden som kunne blitt gitt til andre som trenger den. Dette gjelder ikke så lenge avtalen kanselleres senest 24 timer i forkant.

Enkelttimer utenom prosesspakke som ikke avbestilles innen 24 timer faktureres i sin helhet. (45 min: 850 kr, 90 min: 1600 kr)

Prosesspakke kan delbetales via Klarna.

Kurs i livsstyrketrening

Kurs i livsstyrketrening er et gruppetilbud som har til hensikt å styrke deltakernes evne til å mestre helse- og livsutfordringer. I mange sammenhenger brukes kurset opp mot en avgrenset målgruppe som har noe felles de tar med inn i gruppa. Det kan feks være å være foreldre, helsepersonell, lærere, kollegaer osv.

Du behøver ikke tilhøre noen bestemt kategori for å delta på et kurs. Det er nok å ha en erfaring av at livet kan oppleves overveldende i blant, og ha et ønske om å øke tilgangen til dine ressurser. I kurset ser vi nærmere på oss selv i lys av ulike livstemaer som er felles for oss alle, og gjør dette i en gruppe sammen med andre. Kurset favner vidt og benyttes også blant annet ved frisklivssentraler, innen rehabilitering, på sykehus, i pårørende-, leder- og kollegagrupper. 

Ta kontakt dersom du er interessert i å delta på kurs, så kontakter jeg deg når jeg har nok deltakere til å starte en gruppe.

Pris etter avtale.

På arbeidsplassen?

Individuell veiledning, grupper, kurs og workshops, både for ledere og ansatte, kan være en god investering i å fremme helse og å forebygge sykefravær i alle bransjer. Dette er i tråd med den gjeldende intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. 

Trivsel på arbeidsplassen er et felles ansvar mellom ledere og ansatte, men må legges til rette for fra lederhold. Forebygging krever en investering av tid og penger, samtidig kan manglende forebygging kreve mye mer ressurser.

Er du leder? Ta kontakt dersom du er nysgjerrig og ønsker en uforpliktende prat om mulig samarbeid. 

Pris etter avtale.