Individuell veiledning 


Veiledning er en målrettet samtale hvor du får mulighet til å styrke og utvide kontakten med deg selv, og bli mer klar over dine verdier, grenser og behov. Det er du som er eksperten på å være deg. Gjennom prosessen vil du få anledning til å bli mer bevisst dine livsmønstre og på sammenhenger mellom tanker, følelser, kropp, verdier, livshistorie og livet ditt her og nå.

Veiledning passer for alle som vil lære mer om å møte stress og hverdagsutfordringer, enten det handler om jobb, skole, familie, vennskap, overganger i livet, fysiske plager, akutte kriser, belastning over tid eller utbrenthet. Som veileder er jeg opptatt av at du skal kunne gjøre viktige oppdagelser i ditt eget liv og bli mer bevisst dine verdier, ressurser, muligheter og valg. Slik kan du bli bedre rustet til å håndtere livet slik det er, i møte med både deg selv og menneskene rundt deg.

Veiledningen du får hos meg tar utgangspunkt i at læring skjer gjennom erfaring og gjennom å gjøre egne oppdagelser. Veiledningen bygger på oppmerksomt nærvær, fenomenologi, konfluent pedagogikk og gestaltveiledning.

Som veileder gir jeg ikke ferdigtygde løsninger og råd. Det er bare du som er deg, og i veiledning kan det bli tydeligere for deg hva akkurat du trenger. Jeg vil gjerne veilede deg i din prosess med å utvikle deg - vikle deg ut av mønstre du har viklet deg inn i gjennom livet.