Individuell veiledning 


Veiledning er en målrettet samtale hvor du får mulighet til å finne frem til dine egne svar og løsninger. Du vil gjennom prosessen få anledning til å bli mer bevisst dine livsmønstre og på sammenhenger mellom tanker, følelser, kropp, verdier, livshistorie og livet her og nå. Veiledning passer for alle som vil lære mer om seg selv, om å mestre stress og hverdagsutfordringer, enten det handler om jobb, skole, familie, vennskap, overganger i livet, fysiske plager, akutte kriser, belastning over tid eller utbrenthet. Som veileder er jeg opptatt av at du skal kunne gjøre viktige oppdagelser i eget liv og bli mer bevisst dine verdier, ressurser, muligheter og valg. Slik kan du bli bedre rustet til å håndtere livet slik det er, i møte med både deg selv og andre.

Veiledningen du får hos meg tar utgangspunkt i at læring skjer gjennom erfaring og gjennom å gjøre egne oppdagelser. Veiledningen bygger på oppmerksomt nærvær, fenomenologi, konfluent pedagogikk og gestaltveiledning.

Som veileder gir jeg ikke ferdigtygde løsninger og råd. Jeg vil derimot bistå deg i din prosess med å utvikle deg - vikle deg ut av mønstre du har viklet deg inn i gjennom livet.