Om meg

Velsand Veiledning drives av meg, 

Ann Eline Raen Velsand. 

Jeg er utdannet sosionom og autorisert livsstyrketrener fra VID Vitenskaplige høgskole, og sammen med mann og to barn holder jeg til på en gård på Hadeland. 

Fra mitt hjemmekontor tilbyr jeg helsepedagogisk veiledning av enkeltpersoner og grupper, både privat og gjennom arbeidsgivere. Som veileder er jeg opptatt av å legge til rette for at de som oppsøker meg kan gjøre viktige oppdagelser i eget liv, bli mer bevisst sine egne verdier og ressurser og bli bedre rustet til å møte livet slik det er her og nå - både i relasjon til seg selv, sine barn, partnere, venner og kollegaer. 

Jeg har erfaring fra arbeid med rehabilitering av epilepsi- og PNES-pasienter, og fra arbeidsavklaring, barneverninstitusjon og frivillig arbeid innen rusfeltet. I tillegg til arbeidserfaring og formell kompetanse, har jeg flere års erfaring som pasient/klient. Jeg var selv langtidssykemeldt og ung ufør etter en bilulykke, for så å sakte finne tilbake til meg selv igjen og komme ut i arbeid, blant annet gjennom å motta veiledning. Disse årene har vært retningsgivende for meg, både inn i sosialt arbeid og videre inn i det å jobbe som veileder. 

I tillegg til individuell veiledning tilbyr jeg kurs i livsstyrketrening, som er et helsefremmende tiltak i gruppe. Kurset har til hensikt å styrke deltakernes evne til å mestre helse- og livsutfordringer. Både kursets innhold og metodikk og selve gruppeaspektet har gjennom flere forskningsprosjekter vist seg å være medvirkende til betydelig reduksjon av emosjonelt stress og økt mestringstro. 

Forskning og annen info finner du på www.livsstyrketrening.noJeg er så heldig å være en del av Samtaleverkstedet. Vi har et felles mål om å bidra til at flere kan bygge gode relasjoner til seg selv og andre. Vi tror at vi gjennom våre ulike kompetanser og innfallsvinkler kan fremme helse med relasjonsarbeid som utgangspunkt.

 Sjekk ut de fine damene jeg samarbeider med her!