Om meg

Velsand Veiledning drives av meg, 

Ann Eline Raen Velsand. 

Jeg er utdannet sosionom og autorisert livsstyrketrener fra VID Vitenskaplige høgskole, og sammen med mann og to barn holder jeg til på en gård på Hadeland. 

Fra mitt hjemmekontor tilbyr jeg helsepedagogisk veiledning av enkeltpersoner og grupper, både privat og gjennom arbeidsgivere. Som veileder er jeg opptatt av å legge til rette for at du kan gjøre viktige oppdagelser i ditt eget liv, bli mer bevisst verdiene og ressursene dine, og bli bedre rustet til å møte livet slik det er her og nå - både i relasjon til deg selv og andre. 

Jeg har erfaring fra arbeid med rehabilitering av epilepsi- og PNES-pasienter, og fra arbeidsavklaring, barneverninstitusjon og frivillig arbeid innen rusfeltet. I tillegg til arbeidserfaring og formell kompetanse, har jeg flere års erfaring som pasient/klient. Jeg var langtidssykemeldt og ung ufør etter en bilulykke, for så å sakte finne tilbake til meg selv igjen, blant annet gjennom å motta veiledning. Vel, "finne tilbake" gjorde jeg vel aldri, jeg erfarte nok heller å komme nærmere meg selv, midt i livets opp- og nedturer. Erfaringene gjennom disse årene har vært retningsgivende for meg, først inn i sosialt arbeid og videre inn i det å jobbe som veileder. 

Virkeligheten byr til stadighet på både behagelige og ubehagelige overraskelser, og jeg blir fortsatt urolig av å oppleve ikke å ha oversikt og kontroll. Økt livsstyrke handler for meg om at veien fra overveldelse til kontakt med meg selv, og aksept av det som er sant her og nå, oppleves litt kortere enn før. Jeg er fortsatt underveis, og vil fortsette å gjøre nye oppdagelser resten av livet. Å styrke kontakten med meg selv handler ikke om bli egosenterert. Jeg opplever derimot at kontakten med meg selv utvider nærheten i kontakten med menneskene rundt meg. Dette tror jeg er viktigere enn noen gang. Jeg elsker å få muligheten til å bruke mine erfaringer og ressurser til å veilede andre til å gjøre sine viktige oppdagelser. 


*

I tillegg til individuell veiledning tilbyr jeg kurs i livsstyrketrening, som er et helsefremmende tiltak i gruppe. Kurset har til hensikt å styrke deltakernes evne til å mestre helse- og livsutfordringer gjennom bevisstgjøring, kontakt og tilstedeværelse - i seg selv, med andre og i virkeligheten slik den er. Både kursets innhold og metodikk og selve gruppeaspektet har gjennom flere forskningsprosjekter vist seg å være medvirkende til betydelig reduksjon av emosjonelt stress og økt mestringstro. 


Forskning og annen info finner du på www.livsstyrketrening.no