Workshop


Piccard - oppdagelser på boks

Bildekort har blitt brukt i samtaleterapi og veiledning i årevis og regnes som en kreativ metode. I veiledning kan bildekort legge til rette for refleksjon, dialog og erkjennelse på ulike måter. De kan brukes i alle veiledningfaser og i individuell veiledning og gruppeveiledning. 

Sidsel Tveiten skriver i sin bok «Veiledning – mer enn ord…»:

Ved å bruke bilder kan man få andre assosiasjoner enn man får ved å bruke ord. Bildene kan stimulere til at man blir oppmerksom på mer enn hva ordene alene fører til. Bruk av bilder kan være bevisstgjørende i kreative prosesser ved at man oppdager en annen type refleksjon. Mange opplever bilder som en annerledes og spennende uttrykksform, noe som igjen kan stimulere og motivere til refleksjon.

Sammen med Edel A. L. Myrvold, grunnlegger av Piccard, tilbyr jeg workshops, primært med bildekort som metode.

En workshop med Edel og meg tar utgangspunkt i vår felles bakgrunn fra livsstyrketrening og sosialt arbeid, og vår felles glede over kreative innfallsvinkler, Edel som kunstfotograf og visuell kommunikatør, og meg som hobbyfotograf og med bakgrunn innen musikk. Vi er begge opptatt av temaer som "omsorgstretthet" (compassion fatigue) og "Hvem hjelper hjelperen?", og at i tillegg til kvalitetssikringen av selve arbeidet vi utfører, må vi spørre oss: "Hvordan har vi det mens vi utfører arbeidet vårt?" 

Forebyggende tiltak og tilrettelegging for et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø er ingen quick fix, men et stadig pågående prosessarbeid. Vi tror trivsel på arbeidsplassen over tid, til tross for utfordringer og tidspress, er knyttet til bevissthet på verdiene i bedriften og den enkelte, og hvordan disse kommer til uttrykk både kollegialt og i yrkesutøvelsen. Vi tror også at arbeidslivet er tjent med å se enkeltansatte i et 24-timersperspektiv, som hele mennesker med ulike roller som påvirker hverandre. 

Trivsel på arbeidsplassen er et felles ansvar mellom ledere og ansatte, men må legges til rette for fra lederhold. Forebygging krever avsatt tid, men vi tror mangel på forebygging stjeler mye mer ressurser. Gjennom workshopen vil dere få innføring i bruk av bildeboksen, et verktøy som kan brukes videre i prosessen med å skape og opprettholde et helsefremmende arbeidsmiljø. Du kan lese om noen som har testet bildekortene her.

Bildekortene fra Piccard kan brukes i uendelig mange sammenhenger - i individuell veiledning og i grupper, privat og i arbeidslivet, i parsamtaler, i møte med barn, i teamutvikling, i kreative prosesser, kollegagrupper, medarbeidersamtaler og i møte med klienter i alle aldre. Du kan lese mer om ulike metoder for å bruke boksen her.

***


Bildeboksen fra Piccard er et visuelt hjelpemiddel som bidrar til oppdagelser i terapeutiske samtaler og kreative prosesser.