LIVSSTYRKETRENING - bevisst tilstede i livet 

Individuell veiledning og kurs 

Kontakten du har med deg selv påvirker kontakten med andre. Å styrke kontakten med deg selv utvider muligheten til å stå mer stødig og fleksibelt i livets opp- og nedturer. 

Trenger du noen å prate med? 

Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med meg!


Veiledning i livsstyrketrening skjer gjennom samtaler hvor du inviteres til økt kontakt med deg selv her og nå. Du vil gjennom prosessen få mulighet til å bli mer bevisst på dine livsmønstre og på sammenhenger mellom tanker, følelser, kropp, verdier, livshistorie, og livet du lever - i møte med deg selv og andre. Som veileder vil jeg legge til rette for at du kan lære gjennom egne erfaringer og oppdagelser, og jeg vil møte deg med vennlighet og støtte.

***

Kurs i livsstyrketrening er et forskningsbasert kurs i gruppe. Forskningen viser gode resultater knyttet blant annet til bedre psykisk helse, lavere sykefravær, lavere forbruk av helsetjenester og bedre smertemestring. 

***

BÅDE INDIVIDUELL VEILEDNING OG KURS I LIVSSTYRKETRENING HAR RELASJONEN MELLOM OSS BÅDE SOM MÅL OG MIDDEL. PERSONLIGE OPPDAGELSER KAN BIDRA TIL AT VI FINNER VÅR PLASS, OG KAN BRUKE RESSURSENE VÅRE TIL BESTE FOR FELLESSKAPET. 


Tilbakemeldinger

Å få veiledning av Ann Eline har gitt meg både innsikt og utsikt. Innsikt, fordi hun stiller svært gode spørsmål for å lokke frem hva som skjer inni dypet av meg selv. Utsikt, fordi jeg gjennom dette har fått større perspektiver i livet. Istedenfor å gå inn i endeløs grubling, tankespinn og innvikla livssituasjoner har vi heller fokusert på her og nå, og lagt merke til hva som skjer i kroppen ved bevisstgjøring. Slik har det som har vært innviklet blitt til utvikling isteden. Jeg har fått erfare at det skjer endringer når jeg blir bevisst!
Ann Eline er svært dyktig på å veilede på dette området, og hjelpe meg å avdekke hva mine behov er. Hun har en behagelig væremåte og jeg kjenner meg trygg i samtale med henne. Hun er tydelig, ekte, omsorgsfull og tåler å ta imot alle følelser. Jeg blir stadig overrasket over hennes geniale spørsmål, som slett ikke kommer tilfeldig ... Hennes kompetanse og livserfaring har blitt meg til stor hjelp.

(Kvinne 38)


- Jeg har hatt en veldig god opplevelse av å bli veiledet av Ann Eline. Ei raus dame som skaper trygge rammer for å oppdage følelser og tanker i meg selv. Jeg anbefaler henne på det varmeste dersom du har mønstre i livet du ønsker å vikle deg ut fra.

(Kvinne 37)


- Ann Eline er en varm, åpen, trygg og ydmyk veileder. Ho veileder med respekt, varme, åpenhet, lydhør og trygg måte, der jeg opplever at ho går veien sammen med meg, med meg som veisøker i sentrum. Jeg vil anbefale Ann Eline på det sterkeste og varmeste, ho hjalp meg til å finne veien ut av utfordringen jeg slet med.

(Kvinne 57)


- Jeg kan trygt anbefale Ann Eline som veileder. Jeg kjente at hennes ro og «timing» bidro til at jeg våget å utforske temaer som var utfordrende for meg. Jeg kjente meg både sett, hørt og akseptert med «alt mitt». Det skulle være alle forunt å få muligheten til å «stoppe opp» i et trygt rom, ikke få råd om hva hun eller han burde gjøre, men bli møtt med vennlighet, tålmodighet, aksept og tillit til at den enkelte selv har svarene om hva som er viktig i sitt liv. Da kan vi våge å åpne opp – både for våre sårbare livstemaer og for vår styrke og kraft. Denne personen kan Ann Eline være for deg som leser dette.

(Kvinne 74)