Bevisstgjøring på ressurser, muligheter og valg

- for å leve mer i tråd med dine verdier


Veiledning er en målrettet samtale hvor du får mulighet til å finne frem til dine egne svar og løsninger. Du vil gjennom prosessen få anledning til å bli mer bevisst på dine livsmønstre og på sammenhenger mellom tanker, følelser, kropp, verdier, livshistorie, og livet her og nå. Det er du som er eksperten på deg selv. Min rolle er å bidra til å hente frem denne ekspertisen.

***

Kurs i livsstyrketrening er forskningsbasert og med gode resultater knyttet blant annet til bedre psykisk helse, lavere sykefravær, lavere forbruk av helsetjenester og bedre smertemestring.


Tilbakemeldinger


- Jeg har hatt en veldig god opplevelse av å bli veiledet av Ann Eline. Ei raus dame som skaper trygge rammer for å oppdage følelser og tanker i meg selv. Jeg anbefaler henne på det varmeste dersom du har mønstre i livet du ønsker å vikle deg ut fra.

(Kvinne 37)


- Ann Eline er en varm, åpen, trygg og ydmyk veileder. Ho veileder med respekt, varme, åpenhet, lydhør og trygg måte, der jeg opplever at ho går veien sammen med meg, med meg som veisøker i sentrum. Jeg vil anbefale Ann Eline på det sterkeste og varmeste, ho hjalp meg til å finne veien ut av utfordringen jeg slet med.

(Kvinne 57)


- Jeg kan trygt anbefale Ann Eline som veileder. Jeg kjente at hennes ro og «timing» bidro til at jeg våget å utforske temaer som var utfordrende for meg. Jeg kjente meg både sett, hørt og akseptert med «alt mitt». Det skulle være alle forunt å få muligheten til å «stoppe opp» i et trygt rom, ikke få råd om hva hun eller han burde gjøre, men bli møtt med vennlighet, tålmodighet, aksept og tillit til at den enkelte selv har svarene om hva som er viktig i sitt liv. Da kan vi våge å åpne opp – både for våre sårbare livstemaer og for vår styrke og kraft. Denne personen kan Ann Eline være for deg som leser dette.

(Kvinne 74)