Bevisstgjøring på ressurser, muligheter og valg

- for å leve mer i tråd med dine verdier

Veiledning er en målrettet samtale hvor du får mulighet til å finne frem til dine egne svar og løsninger. Du vil gjennom prosessen få anledning til å bli mer bevisst på dine livsmønstre og på sammenhenger mellom tanker, følelser, kropp, verdier, livshistorie, og livet her og nå. Det er du som er eksperten på deg selv. Min rolle er å bidra til å hente frem denne ekspertisen.